„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Konferencja i wystawa podsumowująca projekt “Dziedzictwo Centralnej Polski”

09 kwietnia, 2024
W dniu 5 kwietnia 2024 r. w Muzeum historii Przemysłu w Opatówku miała miejsce uroczysta konferencja podsumowująca projekt “Dziedzictwo Centralnej Polski”, którego uwieńczeniem była wystawa zdjęć, wykonanych metodą ambrotypii przez Andrzeja Paruszewskiego.
Ambrotypia jest jedną z dawniejszych, stosowanych od 1851 roku, pozytywowych technik fotograficznych, pozwalająca uzyskać jeden unikatowy obraz.
Wystawę tworzyło 40 wyjątkowych oryginałów, przedstawiających zabytki i miejsca charakterystyczne z 9 gmin członkowskich, można ją oglądać w Muzeum do dnia 12 kwietnia, następnie zostanie zaprezentowana w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, a możliwe jest, aby zagościła w instytucjach kultury i obiektach na terenie powiatu kaliskiego, zainteresowanych przygotowaniem wystawy u siebie zapraszamy do kontaktu.
Projekt “Dziedzictwo Centralnej Polski” realizowaliśmy wraz z partnerami: Stowarzyszeniem LGD Krajna Złotowska oraz liderem – Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski. Głównym celem było zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego Centralnej Polski, szczególnie Wielkopolski jako spójnego regionu, wzmocnienie kapitału społecznego i tożsamości lokalnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku partnerów projektu na zewnątrz. Projekt zrealizowany był w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020”.
Wystawie towarzyszył sam autor zdjęć, Pan Andrzej Paruszewski, który omówił sposób wykonania fotografii oraz ukazał trud ich wykonania.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wernisażu.
Dziękujemy naszym Partnerom: Stowarzyszeniu LGD Krajna Złotowska oraz Stowarzyszeniu Wrota Wielkopolski.
Dziękujemy Pani Marcie Wolarz, koordynatorowi projektu za poprowadzenie konferencji i wystawy.
Dziękujemy Pracownikom Muzeum, w szczególności Pani Ewie Kłysz za pomoc w organizacji wystawy.
Składamy podziękowania dla GOK w Opatówku za pomoc.
W szczególności pragniemy podziękować Pani Dyrektor Jolancie Golickiej Muzeum za umożliwienie zrealizowania wystawy w sali muzealnej, która nadała wyjątkowego charakteru prezentacji tych unikatowych zdjęć.
To było piękne wydarzenie – zakończenie owocnej współpracy!
Zdjęcia wyk. M. Wolarz
« POWRÓT