„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA LGD7

27 września 2014 r., w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu odbyła się konferencja podsumowująca działalność Stowarzyszenia LGD7. Podsumowania funkcjonowania LGD7 w latach 2007 – 2014 dokonał Prezes Stowarzyszenia, Pan Józef Podłużny. Podczas konferencji zaprezentowane zostały również główne założenia i proponowane kierunki zmian w podejściu LEADER w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. W trakcie trwania spotkania czas umilał występ kaliskiej orkiestry rozrywkowej „Free Brass Band”. Natomiast tradycyjny poczęstunek w postaci potraw regionalnych dla przybyłych gości przygotowały Panie ze Stowarzyszenia „Jak w Rodzinie” w Godzieszach Wielkich i Stowarzyszenia „Pomost” z Koźminka oraz Zajazd „Noce i Dnie” z Russowa.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

« POWRÓT