„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

KONFERENCJA PRASOWA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

01 kwietnia, 2022

1 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:30 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego poświęcona ogłoszonym przez Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” naborom wniosków w ramach “Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” na działania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej. Panu Marszałkowi towarzyszył także Prezes Stowarzyszenia LGD7 Pan Józef Podłużny oraz Starosta Powiatu Kaliskiego Pan Krzysztof Nosal.

Zachęcamy do obejrzenia konferencji, a osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego – do składania wniosków w terminie naboru ( 6-19 kwietnia 2022 r.).
https://fb.watch/c6ICQn52XZ/

Po zakończeniu konferencji nastąpiło też uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanego przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego a Beneficjentami, którzy uzyskali wsparcie na realizację działań za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”: Ochotniczą Strażą Pożarną w Starej Kakawie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Zakrzynie.

« POWRÓT