„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

KONKURSU NA “NAJCIEKAWSZĄ LEGENDĘ”

Stowarzyszenie LGD7 w miesiącu maju br. ogłosiło konkurs na najciekawszą legendę z obszaru działania lokalnej grupy.

W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy z terenu LGD7, w szczególności uczniowie szkół. Zadaniem uczestników było napisanie najciekawszej legendy związanej z obszarem LGD, tj. dziesięciu gmin członkowskich.

Do siedziby biura Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 29 prac. Decyzją Komisji Konkursowej, w składzie Pani Halina Kwiecińska, Pan Józef Podłużny i Pan Jarosław Budka, zostały przyznane trzy równorzędne nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu w postaci tabletów oraz jedno wyróżnienie – ramka cyfrowa z pilotem i kartą pamięci.

LISTA NAGRODZONYCH OSÓB:

*Joanna Trzcińska , tytuł pracy: „Straszny Dwór”

*Martyna Cozaś , tytuł pracy: „Legenda o Lwie, który ocalił Koźminek”

*Sławomir Józefiak, tytuł pracy: „O wiernym powstańcu Bogdanie, szlachciance Józefinie i ich nieszczęśliwej miłości”

WYRÓŻNIENIE, Patrycja Kurzawa, tytuł pracy: „Obrońca”

Rozdanie nagród nastąpiło 29 czerwca 2013 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku. Podziękowania, nagrody oraz dyplomy uznania Laureatom Konkursu wręczył Wójt Gminy Koźminek, Pan Andrzej Miklas.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Przeczytaj w zakładce: Legendy z Krainy Nocy i Dni

 

« POWRÓT