„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

14 kwietnia, 2021

Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. Gmin: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków, Gminy i Miasta Stawiszyn do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku. Zmiany wprowadzane do treści dokumentu związane są z korektą wskaźników w Planie Działania dotyczących przedsięwzięć związanych z podejmowaniem oraz rozwijaniem działalności gospodarczej oraz dokonaniem przesunięcia niewykorzystanych środków pozostałych po przeprowadzonych do chwili obecnej naborach pomiędzy tymi przedsięwzięciami.

Konsultacje społeczne LSR będą prowadzone od dnia 15.04.2021 r. od godz. 8.00 do 19.04.2021 r. do godz. 14.00:

  • za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do biura Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek, od dnia 15.04.2021 od godz. 8.00 do 19.04.2021 r. do godz. 14.00;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej od dnia 15.04.2021 od godz. 8.00 do 19.04.2021 r. do godz. 14.00; formularze zgłaszanych uwag zatytułowane: KONSULTACJE SPOŁECZNE prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd7krainanocyidni-projekty@wp.pl;
  • uwagi zgłoszone po terminie lub na inny adres e-mail nie będą brane po uwagę;
  • uwagi mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANYCH UWAG.

Konsultowany dokument dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni” oraz w biurze LGD7. Proponowane zmiany zostały oznaczone kolorową czcionką.

Konsultacje społeczne

FORMULARZ-ZGŁASZANIA-UWAG

LSR 2014-2020 w. 19 zm. 04.2021 zmiana PD do konsultacji

 

« POWRÓT