„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI!

17 listopada, 2016

Zarząd Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni” zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru działania LSR tj.: Gminy: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków, Gminy i Miasta Stawiszyn do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru operacji będą trwać od 18. 11. 2016 r., do 23. 11. 2016 r., w godzinach od 8:00 – 15:00.

  1. w biurze Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni”, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłane na adres e-mail: lgd7@wp.pl do 23.11. 2016 r., do godziny 15:00, zatytułowane: KONSULTACJE SPOŁECZNE,
  3. uwagi zgłoszone po terminie lub na inny adres e-mail nie będą brane po uwagę,
  4. uwagi mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANYCH UWAG.

Konsultowany dokument dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni”, na stronach internetowych gmin członkowskich oraz w biurze LGD7.
Proponowane zmiany zostały zapisane w kolorze czerwonym.

Po zakończeniu konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, na stornie internetowej LGD7 zostanie opublikowany protokół z przeprowadzonych konsultacji.

Zał 11 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI do konsultacji 17.11.2016-1

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

« POWRÓT