„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Kosmów 9 września – kolejna inscenizacja z okazji 160-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

04 września, 2023

W Kosmowie trwają przygotowania do inscenizacji historycznej organizowanej w ramach obchodów 160-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Zaprezentowane zostaną tam sceny związane m.in. z przybyciem oddziałów gen. Edmunda Taczanowskiego do Kosmowa, działalnością jego sztabu na tym terenie, przekazaniem sztandaru przez Izraelitki kaliskie a także potyczki z Kozakami.
Na potrzeby powstania okolicznościowych, pamiątkowych pocztówek dla uczestników wydarzenia, powstały takie oto piękne fotografie. A wykonał je Tomasz Potemkowski Tom Laterman. To mała zapowiedź tego co będzie działo się już w sobotę, 9 września.
Warto się wybrać.
Program wydarzenia:
– godz. 15.00 – złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przed pomnikiem powstańców styczniowych (Kamień/Cierpiatka)
– godz. 16.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny – Kościół parafialny Kosmów
– godz. 17.00 – Inscenizacje historyczne Kosmów:
“Udział Mieszkańców gminy, bitwy i potyczki powstania styczniowego” – Gmina Ceków Kolonia w Powstaniu Styczniowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
“Sztab gen. Edmunda Taczanowskiego w Kosmowie” – w ramach projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim” realizowanego przez MHP w Opatówku, zadanie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.
– godz. 16.00-20.00 Piknik militarny.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Stowarzyszenie “LGD7-Kraina Nocy i Dni”
Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej
Izba Tradycji i GRH 25 Dywizji Piechoty
Niepodległa
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
tekst. Powiat Kaliski

« POWRÓT