„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

KRAINA NOCY I DNI DLA SENIORA

22 listopada, 2021

Kolejny już raz nasze stowarzyszenie „LGD7 Kraina Nocy i Dni” ma przyjemność uczestniczyć w realizacji rządowego programu dla seniorów Aktywni+ polegającego na stwarzaniu warunków dla zwiększenia udziału ludzi starszych w życiu społecznym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.

Dzięki wsparciu grantem w wysokości 92 365,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, nasza Lokalna Grupa Działania, obejmująca mieszkańców i teren 9 gmin Powiatu Kaliskiego, uzyskała możliwość pomocy starszym osobom w funkcjonowaniu pomimo wielu problemów związanych z trwającą od wielu miesięcy pandemią.

Na realizowany już od wiosny projekt (dzięki współpracy z Wydziałem Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu) składają się trzy moduły:

– pierwszy z nich, zatytułowany „Powrót do normalności” obejmuje interaktywny (przy zastosowaniu aplikacji Teams administrowanej przez Uniwersytet) udział naszych Seniorów w spotkaniach z psychologiem, lekarzem, fizjoterapeutą, trenerem sportowym, a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym poprzez systematyczne, kontrolowane, wzmaganie aktywności ruchowej w formie spacerów, przejażdżek rowerowych czy ćwiczeń na siłowniach, głównie zewnętrznych;

– drugi („Mały Uniwersytet Seniora”) zakłada udział osób starszych w cyklu – także interaktywny, za pośrednictwem Internetu –  zajęć z pedagogiki senioralnej, muzyki, kulturoznawstwa, biologii rozwojowej, krajoznawstwa. Ten moduł uatrakcyjniany jest dodatkowo spotkaniami z kulturą „na żywo” w kaliskim teatrze i filharmonii, na razie bez większych (poza maseczkami) ograniczeń;

– trzeci moduł (pod hasłem „Jesteśmy na bieżąco”) polega na przeprowadzaniu spotkań  z przedstawicielami władz gmin oraz służb mundurowych i przynosi Seniorom bardzo praktyczną wiedzę – jakimi sprawami żyje gmina, jak ustrzec się przed plagą kradzieży                     „na wnuczka”, jak udzielić pierwszej pomocy ofierze nagłego zachorowania lub wypadku.

Przed nami wspólnie jeszcze wiele spotkań służących m.in. odpowiedzi na pytanie o możliwość aktywności zawodowej w środowisku osób starszych i o aktywność społeczną seniorów, m.in. tworzenie stowarzyszeń działających dla dobra środowiska, a nawet całej gminy.

Planujemy – ciągle mając nadzieję, że COVID w swojej obecnej postaci nie zdemoluje naszych pomysłów – zakończyć realizację naszego projektu w grudniu piękną, wspólną uroczystą galą w Auli przyjaznego nam Uniwersytetu.

Korzystając z okazji, jaką stanowi w promocji naszego projektu artykuł w poczytnej prasie lokalnej, pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom – seniorom z wszystkich gmin biorących udział w naszym wspólnym przedsięwzięciu.

To przepiękne, że w tym trudnym okresie znajdujecie Państwo czas i chęci na udział  w wykładzie, dajecie się Państwo namówić na spotkania i spacer po pobliskim lesie.

Szczególnie dziękujemy naszym przyjaciołom – pani minister Marlenie Maląg – żywo interesującej się sprawami życia codziennego Seniorów naszej podkaliskiej ziemi i panu profesorowi Piotrowi Łuszczykiewiczowi – „dobremu duchowi” naszych poczynań.

To dzięki Państwu, w czasie gdy pandemia uwięziła seniorów w domach, my – popłynęliśmy na szerokie wody (na miarę naszych możliwości).

Spróbujemy, w przyszłym roku, może jeszcze więcej!

Józef Podłużny

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

„LGD7-Kraina Nocy i Dni”

 

« POWRÓT