„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

LODOŁAMACZE 2016

23 września, 2016

W Pałacu Działyńskich na Starym Rynku odbyła się Wielkopolsko – Lubuska Gala I etapu XI jubileuszowego Konkursu LODOŁAMACZE 2016. Podczas uroczystości nagrodzeni zostali pracodawcy i instytucje zatrudniające osoby z niepełnosprawnością

Istotą konkursu LODOŁAMACZE jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja i stworzenie szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Inicjatorem konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, realizatorem Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W etapie regionalnym Wielkopolsko-Lubuskiego “Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze 2016” wzięło udział ponad 400 pracodawców.

LAUREACI

KATEGORIA ZATRUDNIENIE CHRONIONE
I miejsce- Spółdzielnia Inwalidów Nadzieja w Ostrowie Wielkopolskim
II miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie
III miejsce Zakład Aktywności Zawodowej “Swoboda”

Członkowie kapituły, honorując nasz Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda” zwrócili uwagę między innymi na: promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia, długoletnią współpracę z niemieckim partnerem Liebenshilfe Braunschweig, wspólne projekty z Lokalną Grupą Działania „Kraina Nocy i Dni”, pozyskiwanie oraz bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, działania taneczno-teatralne osób niepełnosprawnych z „esistso!company” Braunschweig i z ZAZ” Swoboda”.

Zdaniem Kapituły działalność Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Karol Matczak

« POWRÓT