„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

LSR na lata 2023-2027-wybrana

06 grudnia, 2023

Zgodnie z listą strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do finansowania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027  oraz Programu Fundusze Europejskiej dla Wielkopolski 2021-2027  będącą załącznikiem do Uchwały nr 61/2023 Komisji do spraw wyboru strategii  z dnia 5 grudnia br,LSR  Stowarzyszenia “LGD7- Kraina Nocy i Dni ” uzyskała 71,74 pkt  i znajduje się na 9 pozycji wśród 30 LSR z Wielkopolski.

 

« POWRÓT