„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Nabór wniosków

04 maja, 2021

Informujemy, iż od 19 maja 2021 do 1 czerwca 2021r. Stowarzyszenie LGD7 ogłasza nabór wniosków w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

Przedsięwzięcie 1.1.1 “Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego”

Ogłoszenie o naborze 9 2021 DI

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 9 2021

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

 

 

 

« POWRÓT