„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

NAGRODA DLA STOWARZYSZENIA LGD7 ZA “NAJCIEKAWSZE STOISKO WYSTAWY ROLNICZEJ”

31 sierpnia, 2016

Nagroda dla stowarzyszenia LGD7 za “najciekawsze stoisko wystawy rolniczej” podczas XVIII Dożynek Wielkopolskich w Liskowie.

Mam przyjemność poinformować Państwa, że także nasza LGD7 „Kraina Nocy i Dni” była jednym ze współuczestników XVIII Dożynek Wielkopolskich w Liskowie oraz towarzyszącej im Wystawy Rolniczej przedstawiającej tradycje i współczesność naszej wsi.

Dzięki wysiłkowi naszych Kół Gospodyń Wiejskich, sołectw, organizacji oraz Firm przetwórstwa rolno – spożywczego, byliśmy w stanie stworzyć wspólną prezentację naszego dorobku w formie VI Festiwalu Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni.

To dzięki inwencji i wspaniałym pomysłom naszych wystawców – LGD7 Kraina Nocy i Dni została wyróżniona I Nagrodą za „ Najciekawsze Stoisko Wystawy Rolniczej” w trakcie Dożynek Wielkopolskich 2016.

To nasza wspólna nagroda!

Dziękujemy! Tę nagrodę odebraliśmy tylko w Państwa imieniu!

Prezes “LGD7 -Kraina Nocy i Dni”

Józef Podłużny

« POWRÓT