„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Nagroda za projekt “Kraina Nocy i Dni dla Seniora “

14 listopada, 2023
„Kraina Nocy i Dni dla Seniora” to projekt zrealizowany przez LGD7 w 2021 roku , który został zauważony i doceniony przez Kapitułę konkursową , której  przewodniczył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, ceniającą XXIV edycję Konkursu pn. Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii Województwa Wielkopolskiego, przyznając nagrodę finansową w wysokości 7000zł. 👍🏆
Wśród nagrodzonych  (z terenu LGD7) byli również: Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich z  Szadku i Kosmowa , którym serdecznie gratulujemy!!!
 
« POWRÓT