„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

“NIEDZIELA U NIECHCICÓW” W POWSTAŃCZYM KLIMACIE Z 1863 R.

Dnia 3 czerwca 2012 roku już po raz trzeci uczestniczyliśmy w cyklicznej imprezie plenerowej pn. „Niedziele u Niechciców”. Tegoroczne spotkanie poświęcone było ojcu pisarki Marii Dąbrowskiej- Józefowi Szumskiemu, tytułowemu Bogumiłowi z „Nocy i Dni”. Spotkanie nawiązywało do czasów powstania styczniowego, w którym to brał udział ojciec pisarki oraz okresu kiedy zarządzał majątkiem w Russowie. Uczestnicy Kalisko – Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej wyreżyserowali sceny powstańcze doskonale oddając atmosferę towarzyszącą tamtym czasom. Mogliśmy być świadkami pożegnania Józefa Szumskiego przez najbliższych, który wyruszał do powstania a także sceny rewizji przeprowadzonej przez carskich urzędników, potyczek powstańczych, opatrywania rannych oraz konfiskaty majątku Szumskich. Doskonałym uzupełnieniem rozgrywających się scen była poczta polowa, powstańcza kuchnia, biżuteria oraz inne ekspozycje które klimatem przeniosły nas w odległe czasy.

Nasze Stowarzyszenie w tym roku było także współorganizatorem tej cyklicznej imprezy i jak co roku również byliśmy ze swoim stoiskiem promocyjnym, któremu w tym roku towarzyszyła wystawa pokonkursowa. Wyeksponowane zostały prace laureatów konkursu fotograficznego pn. „Śladami Marii Dąbrowskiej”. Zdjęcia doskonale wkomponowały się w pejzaż przymuzealnego parku Marii Dąbrowskiej i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania.

Tradycyjnie wszystkim odwiedzającym gościom nasze stoisko i osobom, którzy chętnie z nami współpracują serdecznie dziękujemy!

« POWRÓT