„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – lista kandydatów spełniających wymagania formalne

08 sierpnia, 2017

Działając w oparciu o „Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia „LGD 7-Kraina Nocy i Dni” informuję, że:
1. Dorota Honorata Lissy
2. Katarzyna Solniska
3. Ewa Sztandera

W/w osoby spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisku specjalista ds. projektów. Jednocześnie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne z wyżej wymienionym kandydatami odbędą się w siedzibie Biura Stowarzyszenia „LGD 7- Kraina Nocy i Dni” ul. T. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek o czym kandydaci zostaną poinformowani. Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej będzie traktowana jako rezygnacja z ubiegania się o zatrudnienie.

Lista kandydatów

« POWRÓT