„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW!

08 Sierpień, 2019

Informujemy, iż od 27 sierpnia 2019r. do 10 września 2019r., LGD7 ogłasza nabór wniosków w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”

Ogłoszenie o naborze nr 5 2019

Załącznik nr 1_do ogłoszenia 5 2019

Przedsięwzięcie 2.1.2 “Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy”

Ogłoszenie o naborze nr 6 2019

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 6 2019

Wymagane dokumenty do wniosków w ramach poddziałania 19.2, na Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”,

Przedsięwzięcie 2.1.2 “Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy”:

RODO_klauzule_19.2-3-1

RODO_klauzule_DO-KARTY-WKŁADU-RZECZOWEGO_19.2-3

RODO_klauzule_DO-LISTY-OBECNOŚCI-19.2-3

 

 

 

« POWRÓT