„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

23 marca, 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
23 marca, 2022r.

Informujemy, iż od 6 kwietnia 2022r. do 19 kwietnia 2022r. Stowarzyszenie “LGD7 – Kraina Nocy i Dni” ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020:

Przedsięwzięcie 1.1.1 “Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego”

Ogłoszenie o naborze 11 2022

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 11 2022

Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”

Ogłoszenie o naborze 12 2022

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 12 2022
 

« POWRÓT