„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Ogłoszenie o naborze wniosków!

15 marca, 2017

Informujemy, iż od 29 marca 2017r. do 12 kwietnia 2017r. lgd7 ogłasza nabór wniosków w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego prow 2014-2020.

Przedsięwzięcie 1.1.1 “Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 2017

Załącznik nr 1 do Wytycznych 1 2017

Przedsięwzięcie 1.1.2 “Lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sprzyjające wzrostowi zaangażowania społeczeństwa w jego ochronę i wykorzystanie”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 2017

Załącznik nr 1 do Wytycznych 2 2017

Przedsięwzięcie 2.1.1 “Nowe firmy – nowy potencjał”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3 2017

Załącznik nr 1 do Wytycznych 3 2017

Przedsięwzięcie 2.1.2 “Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4 2017

Załącznik nr 1 do Wytycznych 4 2017

Informujemy, iż możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność została czasowo zawieszona. W związku z powyższym prosimy wnioskodawców, aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów.

« POWRÓT