„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

PIKNIK NGO – ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

18 lipca, 2022
Szanowni Państwo,

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przygodzicach,  serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe z południowej Wielkopolski do udziału w Pikniku NGO, który odbędzie się 6. sierpnia br. w Antoninie (Ośrodek Wypoczynkowy Lido). Piknik będzie towarzyszył Odysei Antonińskiej 2022 – festiwalowi podróżniczemu (https://www.facebook.com/odyseja2021/).

Zapraszamy organizacje do udziału w części wystawienniczej (indywidualne stoiska) lub/i w części animacyjnej, warsztatowej (każda organizacja może aktywnie włączyć się w przygotowanie atrakcji dla zwiedzających. W tym celu Fundacja zapewnia materiały do realizacji pomysłów na działania o wartości do 50,00 zł).

Piknik przewidziano w godz. 17:00-20:00.

O udziale w Pikniku decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (do 27. lipca br.) i szczegółowe informacje: https://www.inkubator.kalisz.pl/dolacz-do-kolejnej-edycji-pikniku-ngo-i-daj-sie-poznac/

Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Wiczewska

główna specjalistka ds. projektów

« POWRÓT