„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Podpisanie listu intencyjnego w ramach projektu współpracy

24 września, 2019

Podczas krótkiego pobytu na Litwie, podpisaliśmy list intencyjny o przyszłym projekcie współpracy pomiędzy LGD7, KOLD i litewska LGD Suduva. Projekt realizowany będzie w 2020 i 21 roku.

 

« POWRÓT