„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Podpisanie umów w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

04 czerwca, 2023

W piątek 2 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kaliszu odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy z przedstawicielami Gmin i organizacji społecznych podpisywał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski w obecności Józefa Podłużnego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni’ oraz Krzysztofa Nosala Starosty Kaliskiego.

Lista zadań:

Gmina Koźminek, operacja Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec, której celem jest udostępnienie ulepszonej oferty rekreacyjno-turystycznej przy Zbiorniku Murowaniec w Gminie Koźminek.

Kwota pomocy wynosi 99 257 zł.

Gmina Opatówek, operacja Przebudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szałe – „Słoneczna Promenada”, której celem jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Szałe oraz pozostałych mieszkańców Gminy Opatówek i okolicznych JST poprzez stworzenie miejsca dla zaspokojenia potrzeb w zakresie rekreacji oraz integracji. Dodatkowo inwestycja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miejscowości Szałe jako terenu przyjaznemu aktywnemu wypoczynkowi na łonie natury.

Kwota pomocy wynosi 99 262 zł.

Gmina i Miasto Stawiszyn, operacja Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach hal sportowo-widowiskowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wpływający na zwiększenie dostępności oraz częstotliwości wydarzeń w zakresie kultury i sportu, której celem jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach takich jak: hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Jana II Sobieskiego w Zbiersku Cukrownia oraz hala sportowo-widowiskowa przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie, co wpłynie na zwiększenie dostępności oraz częstotliwości wydarzeń w zakresie kultury i sportu.

Kwota pomocy wynosi 99 262,00 zł.

Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie” w Godzieszach Wielkich, operacja Stworzenie warunków dla poprawy realizacji zadań w zakresie kultury i rekreacji dla społeczności gminy Godziesze Wielkie, której celem jest stworzenie i udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej – 2 siłowni zewnętrznych, jako miejsca spotkań dla lokalnej społeczności a także stworzenie i udostępnienie bazy umożliwiającej organizację różnorakich wydarzeń kulturalnych – zestaw sprzętów umożliwiających organizację wydarzeń kulturalnych. Stworzenie i udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej stworzą warunki do poprawy realizacji zadań w zakresie kultury i rekreacji dla społeczności gminy Godziesze Wielkie.

Kwota pomocy wynosi 156 086,00 zł.

Stowarzyszenie „Łaszków nad Prosną”, operacja Kompleks rekreacyjny „ŁASZKOWSKA PRZYSTAŃ”, której celem jest utworzenie, udostępnienie i utrzymanie w okresie trwałości projektu ogólnodostępnego i niekomercyjnego kompleksu rekreacyjnego. Powstały obiekt będzie miejscem do wspólnych spotkań lokalnej społeczności, a także spędzania wolnego czasu w aktywny sposób.

Kwota pomocy wynosi 153 824,00 zł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Wnioskodawcom i dziękujemy za współpracę .

Szczególne podziękowania kierujemy do  Pana Krzysztofa  Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego ,Dyrektorów i  Pracowników Departamentu PROW za współpracę .

« POWRÓT