„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

18 marca, 2021

Na przełomie lutego i marca, w siedzibie Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” zostało podpisane 11 umów z grantobiorcami, którzy wzięli udział w konkursie na projekty grantowe. Wnioski złożone przez poszczególnych grantobiorców ujęto w projekcie grantowym pn. „Tworzymy Razem” złożonym przez nasze Stowarzyszenie do Samorządu Województwa, który opiewał na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 288 341,00 zł.  Na taką też sumę podpisano Umowę o przyznaniu pomocy na realizację w/w projektu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Umowa została podpisana pomiędzy Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem „LGD7-Kraina Nocy i Dni reprezentowanym przez Józefa Podłużnego – Prezesa Zarządu.

 

Dofinansowanie ze strony grantobiorców otrzymały następujące organizacje:

 • Stowarzyszenie „Dar Serca” w Opatówku

Przyznany grant na realizację zadania pn.  “Artystycznie i bez barier w Krainie Nocy i Dni”

 • Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”

zadanie pn. “Akademia Wolontariatu Lokalnego 2020-2021″

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach Wielkich

zadanie pn. “Zakup strojów galowych dla orkiestry dętej OSP Godziesze Wielkie”

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stobnie

zadanie pn. “Przyznany grant na realizację zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stobno”

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepielowie

zadanie pn. “Warsztaty dla dzieci z orkiestrą Krainy Nocy i Dni”

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu

zadanie pn.Orkiestry dęte w tradycji muzycznej w Krainie Nocy i Dni”

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mycielinie

zadanie pn. “Budowa strefy rekreacji w miejscowości Mycielin”

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów

zadanie pn. „Wsparcie lokalnego folkloru Ziemi Blizanowskiej i okolic”

 • Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej

zadanie pn. “Z historią w nowoczesność w Krainie Nocy i Dni”

 • Stowarzyszenie Światełko Rajska

zadanie pn. “Salki wiejskie – centrum rozwoju współpracy kulturalno-społecznej w Krainie Nocy i Dni”

oraz

 • Gmina Mycielin

na zadanie pn. “Budowa placu rekreacji w miejscowości Słuszków”.

Wszystkim grantobiorcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów.

 

 

 

 

 

« POWRÓT