„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Podpisanie umowy na realizację międzynarodowego projektu współpracy.

07 czerwca, 2020

5 czerwca br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Stowarzyszenia “LGD7-Kraina Nocy i Dni” Józef Podłużny oraz Prezes LGD Kold Ireneusz Witkowski podpisali umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację międzynarodowego projektu współpracy, w ramach poddziałania19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″. Naszym partnerem zagranicznym będzie Lokalna Grupa Działania Suduva z Litwy. Jeszcze w tym roku, w ramach projektu planowane są spotkania kulturalne 30 osobowych grup u wszystkich partnerów z występem zespołów regionalnych. Celem projektu jest promowanie regionu LGD KOLD, LAG Suduva, LGD7 Kraina Nocy i Dni oraz aktywne włączenie społeczeństwa w aktywne kreowanie produktów turystycznych. Poprzez wspólną organizację spotkań i warsztatów grup partnerskich, zwiększona zostanie wzajemna wymiana turystyczna mieszkańców partnerskich regionów.

 

 

 

 

 

 

« POWRÓT