„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Podpisanie umowy o współpracę pomiędzy stowarzyszeniem ADRINOC z Katalonii a LGD7

20 marca, 2017

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD7 „Kraina Nocy i Dni” przystąpiliśmy do realizacji projektu współpracy ze Stowarzyszeniem ADRINOC, funkcjonującym w północno-wschodniej części Katalonii. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem kilka regionów: Garrotxa, Alt Emporda, Osona, Pla de l’Estany, Selva i Girones – od wybrzeża Morza Śródziemnego, przez równiny Emporda i wulkaniczne obszary Garrotxa, po Pireneje.

Współpracę naszą rozpoczęliśmy od przygotowania listu intencyjnego, w którym przedstawiliśmy propozycję głównych kierunków współdziałania pomiędzy naszymi Lokalnymi Grupami Działania.

Zaprosiliśmy także naszych przyjaciół z Katalonii do złożenia wizyty w Kaliskiem. Dla większości naszych gości było to pierwsze spotkanie z naszym krajem.

Rozmowy o współpracy kontynuowaliśmy w trakcie naszej wizyty, jaka miała miejsce w ubiegłym tygodniu marca 2017 roku.

Nasze spotkanie przygotowane zostało przez katalońskich przyjaciół z wielką starannością i gościnnością.

Mogliśmy wziąć udział w Targach Rolniczych w Figueres oraz w szeregu spotkań organizowanych na terenie „powiatów” Garrotxa i Emporda ( w miastach Figueres i Olot).

Szeroki wachlarz działań, przedstawionych nam przez ADRINOC, uzmysłowił nam jak szeroki może być zakres współpracy i jak korzystne, dla obu stron, efekty. Nasi katalońscy przyjaciele za najważniejsze zadania przyjęli promowanie kultury, turystyki oraz produktów lokalnych, my natomiast „dorzuciliśmy” do tego kręgu wspólnych działań problematykę społeczną – funkcjonowanie organizacji w środowiskach kobiet i ludzi starszych.

W wyniku szeregu roboczych spotkań pomiędzy naszymi delegacjami – mogliśmy – w dniu 11 marca – podpisać umowę określającą zakres i harmonogram działań objętych współpracą pomiędzy naszymi grupami. Umowę tę, w imieniu stowarzyszenia ADRINOC podpisał prezes – Joan Espona i Agustin, natomiast za LGD7 „Kraina Nocy i Dni” – prezes Józef Podłużny. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Joaquim Felip i Gayola (reprezentujący rejon Alt Emporda) oraz Jordi Torrades (dyrektor biura ADRINOC). W spotkaniu uczestniczyli także: Jarosław Budka (wiceprezes Zarządu LGD7) oraz Kamila Pawlak (dyrektor Biura) i Justyna Figiel (koordynator projektu).

Podpisana umowa stwarza realne możliwości ciekawej i wielowątkowej współpracy międzynarodowej w ramach programu Leader.

« POWRÓT