„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

PODPISANIE UMOWY “WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE” W RAMACH LEADER/ PROW 2014-2020

23 listopada, 2015

W środę 2 września 2015 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu została podpisana umowa w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Woj. Wielkopolskiego, a Stowarzyszeniem LGD7, reprezentowanym przez Pana Józefa Podłużnego – Prezesa Zarządu LGD7 oraz Pana Jarosława Budkę – Wiceprezesa Zarządu.

« POWRÓT