„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

“Praca zespołowa Zebranie się razem to początek. Trzymanie się razem to postęp. Wspólna praca to sukces” – Henry Ford

08 grudnia, 2023

My również dziękujemy Członkom Rady Stowarzyszenia za pracę na rzecz rozwoju obszaru LGD7, za zaangażowanie, profesjonalizm, zrozumienie i poświęcony czas. Dziękujemy za Wasze życzliwe traktowanie, przyjazne nastawienie i sympatyczne rozmowy. Za słowa: „nie ma sprawy… zaraz będę” lub „dzwoń to podjadę…”.

Myślimy, że ten czas współpracy, był dobrym czasem…

Dziękujemy za to co było i cieszymy się na dalszą, na pewno owocną współpracę.

Kamila, Justyna i Karolina

 

« POWRÓT