„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Program dla seniorów w Krainie Nocy i Dni

29 września, 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD7 „Kraina Nocy i Dni”, skupiająca 9 gmin powiatu kaliskiego: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn i Żelazków otrzymało dofinansowanie w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 – edycja 2020 na realizację  projektu „Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni”. Projekt obejmuje swym zasięgiem seniorów zamieszkałych na całym terenie działania Stowarzyszenia. W sumie beneficjentami projektu jest ponad 140 osób w wieku 60+. Działania zaplanowane  w projekcie trwają od 1 lipca i zakończą się 28 grudnia.

Ten półroczny okres realizacji projektu (a jesteśmy już na  półmetku!) staramy się wypełnić   działaniami  o szerokim zakresie, odpowiadającymi oczekiwaniom i potrzebom seniorów, którzy współtworzyli projekt.

Głównym celem realizacji naszego projektu jest poprawa jakości i różnorodności oferty edukacyjnej  dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego stowarzyszenia „LGD7 Kraina Nocy i Dni”, w wieku ponad 60 lat, podlegających, z racji miejsca zamieszkania, procesom wykluczenia społecznego wynikających z ograniczonych możliwości uczestnictwa w różnych dziedzinach życia społecznego, sprzyjającym zachowaniu aktywności oraz kształtowaniu więzi pokoleniowych osób starszych. Działanie te  polegają  na szeroko pojętej aktywizacji seniorów w aspekcie życia społecznego, kulturalnego i zdrowego stylu życia na co dzień. Seniorzy uczestniczą m.in. w  prelekcjach lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków, pielęgniarek. Praktycznie poznają zasady udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zdrowego odżywiania, dowiadują się, jak dbać o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną. Beneficjenci uczestniczą w wielu formach aktywności, takich jak rajdy rowerowe, spacery typu nordic walking, zajęcia sportowe dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Poprosiliśmy także  przedstawicieli Urzędów Gmin o przedstawienie  zasad funkcjonowania ich instytucji, zakresu i możliwości uzyskania wsparcia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przed nimi jeszcze wiele wspólnych działań, m.in. zajęcia artystyczne, muzyczne i komputerowe oraz wyjazdy do teatru i filharmonii.

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż realizacja projektu sprzyja zdobywaniu lub pogłębianiu wiedzy wśród seniorów, integrując jednocześnie to środowisko, nie tylko na terenie gminy, ale i na obszarze funkcjonowania naszej Lokalnej Grupy Działania LGD7 „Kraina Nocy i Dni”.

« POWRÓT