„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

PROMESA DLA STOWARZYSZENIA “LGD7-KRAINA NOCY I DNI”

06 lipca, 2020

Stowarzyszenie „LGD7- Kraina Nocy i Dni” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Projekt skierowany jest do seniorów z terenu gmin: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Stawiszyn, Opatówek oraz Żelazków. Uroczyste rozdanie promes odbyło się w Kaliskim Ratuszu w dniu 1 lipca br. z udziałem Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

 

« POWRÓT