„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Promocja albumu pn. “A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”

01 marca, 2024

W środę 28 lutego 2024 r. w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbyła się promocja albumu pn. “A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”, zawierającego fotografie, wykonane podczas realizacji projektu, przez Tomasza Potemkowskiego.

Album jest trwałą pamiątką po tym niezwykle ciekawym i edukacyjnym projekcie, oraz podziękowaniem dla uczestników poszczególnych inscenizacji. Jest fotograficznym zapisem tego wszystkiego co działo się na przestrzeni całego ubiegłego roku na terenie powiatu kaliskiego w związku z przypadającą 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.
Jest także formą uznania dla autora wyjątkowych fotografii, które się w nim znalazły – Tomasza Potemkowskiego. Na 200 kartach albumu odnajdujemy bogactwo jego wyjątkowych kadrów, wykonanych z niezwykłą starannością, dbałością o szczegóły i z wyjątkowym kunsztem.
Podczas wydarzenia podziękowano osobom, które współpracowały przy realizacji projektu, jego partnerom i uczestnikom oraz wszystkim zaangażowanym w powstanie albumu.
Podziękowania i gratulacje indywidualne za pracę przy projekcie i albumie odebrali:
Ewa Kłysz – koordynator projektu,
Tomasz Potemkowski – autor fotografii,
Marta Wolarz – pomysłodawczyni i autorka albumu,
Artemis Keler – graficzka,
Karol Matczak – koordynator rekonstrukcji.
Za współpracę i pomoc przy realizacji projektu podziękowano m.in. naszemu Stowarzyszeniu “LGD7-Kraina Nocy i Dni”.
Dziękujemy, że mogliśmy stać się częścią tak niezwykłego wydarzenia, które trwale zapisze się na kartach historii naszej działalności.
Zdjęcia: Powiat Kaliski
« POWRÓT