„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Przekazanie promesy dla LGD7 na realizację projektu – KRAINA NOCY I DNI DLA SENIORA

28 lipca, 2021

W czerwcu br., podczas Inauguracji Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji oraz pikniku rodzinnego w Kakawie Kolonii, w gminie Godziesze Wielkie Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przekazała promesę na ręce Prezesa naszego Stowarzyszenia Józefa Podłużnego, na realizację projektu pn. „Kraina Nocy i Dni dla Seniora”, w ramach rządowego programu AKTYWNI+.

W ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych Stowarzyszenie LGD7 uzyskało dofinansowanie w kwocie 92 365,00zł.

« POWRÓT