„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Rekonstrukcja w Kosmowie

14 września, 2023

W sobotnie popołudnie 9 września, byliśmy uczestnikami realizowanej w czwartej odsłonie rekonstrukcji historycznej w ramach zadania „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”.

Zadanie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

W Kosmowie przypomniane zostały epizody, które rozegrały się latem 1863 r. w sztabie gen. Edmunda Taczanowskiego w tutejszym dworze:

– tworzenie planu letniej kampanii przez gen. E. Taczanowskiego  ,

– wizyta u Taczanowskiego przedstawiciela Rządu Narodowego Agatona Gillera,

– przekazanie sztandaru przez Izraelitki kaliskie, które z inicjatywy prezes żydowskiej rady opiekuńczej Mamrothowej, podarowały oddziałowi Taczanowskiego sztandar i ryngraf z napisem “WALECZNYM BRACIOM POŚWIĘCAJĄ POLKI IZRAELITKI KALISZ 1863”. W tych rolach znalazły się m.in. pracownice LGD7 ,Justyna Figiel i Kamila Pawlak oraz pracownice Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Udział w rekonstrukcji, oprócz profesjonalnych grup rekonstrukcyjnych wzięli także mieszkańcy okolicznych miejscowości, zespół Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kaliszu, harcerze ZHP Powiatu Kaliskiego i młodzież z II LO im. T. Kościuszki i III LO im. M. Kopernika w Kaliszu. Czynny udział w rekonstrukcji wziął także Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz, który wystąpił w roli Józefa Oksińskiego, wójt gminy Ceków Kolonia Mariusz Chojnacki jako Józef Gajewski – właściciel Kosmowa.

Koordynatorem  rekonstrukcji  był niezastąpiony Karol Matczak, wieloletni członek LGD7

Dokumentację fotograficzną wykonał Tomasz Potemkowski Dyrektor GCK w Koźminku

Wydarzenie organizowane było pod Honorowym Patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, we współpracy z Urzędem Gminy Ceków Kolonia i Izbą Tradycji i GRH 25 Dywizji Piechoty oraz ze wsparciem stałych partnerów projektu czyli nami : Stowarzyszenia „LGD7 -Kraina Nocy i Dni”,

W sobotnie popołudnie 9 września, zrealizowaliśmy czwartą rekonstrukcję historyczną w ramach zadania „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”.

Dziękujemy wszystkim partnerom, Urzędowi Gminy Ceków Kolonia za możliwość wspólnej realizacji naszych projektów, mieszkańcom, że tak licznie i rodzinnie przybyli na wydarzenie oraz tak bardzo zaangażowali się osobiście w jego realizację.

Zadanie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

W Kosmowie przypomnieliśmy epizody, które rozegrały się latem 1863 r. w sztabie gen. Edmunda Taczanowskiego w tutejszym dworze:

– tworzenie planu letniej kampanii przez gen. E. Taczanowskiego i, których udało mu się zgromadzić,

– wizyta u Taczanowskiego przedstawiciela Rządu Narodowego Agatona Gillera,

– przekazanie sztandaru przez Izraelitki kaliskie, które z inicjatywy prezes żydowskiej rady opiekuńczej Mamrothowej, podarowały oddziałowi Taczanowskiego sztandar i ryngraf z napisem “WALECZNYM BRACIOM POŚWIĘCAJĄ POLKI IZRAELITKI KALISZ 1863”.

Udział w rekonstrukcji, oprócz profesjonalnych grup rekonstrukcyjnych wzięli także mieszkańcy okolicznych miejscowości, zespół Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kaliszu, harcerze ZHP Powiatu Kaliskiego i młodzież z II LO im. T. Kościuszki i III LO im. M. Kopernika w Kaliszu. Czynny udział w rekonstrukcji wziął także Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz, który wystąpił w roli Józefa Oksińskiego, wójt gminy Ceków Kolonia Mariusz Chojnacki jako Józef Gajewski – właściciel Kosmowa.

Koordynator rekonstrukcji – Karol Matczak.

Dokumentacja fotograficzna – Tomasz Potemkowski.

Wydarzenie organizowane jest Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, pod Honorowym Patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, we współpracy z Urzędem Gminy Ceków Kolonia i Izbą Tradycji i GRH 25 Dywizji Piechoty oraz ze wsparciem stałych partnerów projektu tj. czyli naszym :Stowarzyszenia LG7 „Kraina Nocy i Dni” oraz  PTH Oddziału w Kaliszu, Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, ZHP Powiatu Kaliskiego, Gminnego Centrum Kultury w Koźminku, III LO im. M. Kopernika w Kaliszu.

Patronat medialny projektu: TVP3 Poznań, Radio Poznań, Radio Centrum Kalisz, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, Calisia pl.

.

« POWRÓT