„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ROZPOCZYNAMY PRACE NAD TWORZENIEM NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD7 NA LATA 2014-2020.

23 listopada, 2015

Zapraszamy na warsztaty z zakresu analizy obszaru lokalnej grupy działania Stowarzyszenia LGD7 „Kraina Nocy i Dni”:
„Co wynika z wdrażania aktualnej LSR? Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy ?”

Zakres tematyczny warsztatów:

  • Przegląd obecnej LSR.
  • Wstępne określenie kierunków rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i
    założeń planowanych w ramach PROW 2014-20.
  • Co stanowi priorytet działania na obszarze LGD w nowym okresie programowania. 4. Formułowanie Zespołu Koordynacyjnego ds. opracowania LSR.

TERMIN: 13 listopada 2014 r., godz. 10.00
MIEJSCE: Sala OSP „MALAGA”, ul. T. Kościuszki 13, 62-840 Koźminek

Osoba prowadząca warsztaty: Grzegorz Cetner z CDR w Poznaniu, „Pro-Grant” s.c.

Warsztaty są skierowane dla przedstawicieli głównych partnerów LGD, najważniejszych instytucji z terenu LGD, w tym gmin, NGO, przedsiębiorców z obszaru Stowarzyszenia LGD7.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie przybycia na warsztaty wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do dnia 10 listopada 2014 r.:
Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie: www.krainanocyidni.pl / zakładka: dokumenty do pobrania

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ:
– e-mail: lgd7-biuro@wp.pl
– tel.: 062 7637068, od pon. do piątku, w godz.: 7.30 -15.30
– Biuro LGD7 : ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

« POWRÓT