„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Piotrowie

30 stycznia, 2024
W dniu 27/01/2024 w Piotrowie w gm. Blizanów odbyło się Pierwsze Wielkopolskie Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kaliskiego, w którym nasze LGD wzięło udział przybliżając zebranym nasze kierunki działania, możliwości pozyskania wsparcia finansowego, budżet, cele i przedsięwzięcia nowej wielofunduszowej LSR. Jak podkreślili organizatorzy w naszym powiecie wzięła udział rekordowa ilość osób. W Forum wzięło udział około pół tysiąca osób !!!
Forum to bardzo cenna inicjatywa, która pokazuje jak wielką silą są małe lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, jak wiele mamy liderek, które same siebie tak nie postrzegają. Najwyższy czas by to się zmieniło!!! Dziękujemy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu.
« POWRÓT