„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Seminarium unijne w Godzieszach Wielkich

03 lutego, 2020

 

30 stycznia br., w Godzieszach Wielkich, w Restauracji „Perła” odbyło się Seminarium unijne pn. „Innowacje na rzecz zrównoważonego rolnictwa”. Podczas prelekcji omawiane były między innymi zagadnienia dotyczące Strategii UE w zakresie badań naukowych i innowacji w rolnictwie, wspólna polityka rolna po 2020 roku i nowe podejście do innowacji, podejście wielopodmiotowe, którego głównymi priorytetami będą wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich, zintegrowane rolnictwo ekologiczne, a także zdrowsze rośliny i zwierzęta.

Organizatorami Seminarium byli Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. Współorganizatorami wydarzenia byli Powiat Kaliski, Gmina Godziesze Wielkie oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”.

 

« POWRÓT