„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim

20 grudnia, 2022

Rok 2023 to 160 Rocznica Powstania Styczniowego!!!

I nasze Stowarzyszenie włączy się w działania upamiętniające Powstanie Styczniowe, poprzez partnerstwo w ciekawym projekcie realizowanym przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku pn.: “A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”, które znalazło się na liście projektów otrzymujących dofinansowanie w ramach konkursu Biura Programu Niepodległa, z czego bardzo się cieszymy.

Wyniki konkursu:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fniepodlegla.gov.pl%2Faktualnosci%2Fwyniki-naboru-w-programie-dotacyjnym-powstanie-styczniowe-1863-1864%2F%3Ffbclid%3DIwAR0fCldZzIKhlDUjw1g89YUxgdFnf1lKqSRaHqo9iPeda7PQYkhcH54sSnY&h=AT3i1_CWpTRq36VB_U_YdA-Jzqks2omkR3ALELrSr5sxgkiAgyvGuP-TrL_vhN0Ng9mEYGYNcww9YbxQti4-taJhQTAYRjCw4nPOy2HTrhs3yH3O8YuOutdpRKAg_uqanLFg

Projekt polegał będzie na 4 spójnych ze sobą działaniach, realizowanych od stycznia do listopada:

  • wystawy w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
  • konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Kalisza i powiatu kaliskiego,
  • rekonstrukcji historycznych w przestrzeni plenerowej 5 gmin powiatu kaliskiego: w Murowańcu, Opatówku, Przystajni, Kosmowie i Cekowie oraz
  • podsumowującej wystawy strojów i fotografii z rekonstrukcji, w Godzieszach Wielkich.

W realizację projektu zaangażowani będą również:

 

Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców z terenu LGD7 do uczestniczenia w wydarzeniach !!!!

« POWRÓT