„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

SMUTNA WIADOMOŚĆ

13 grudnia, 2020

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krystiana Pietrzaka.

Przez wiele lat sprawował funkcję członka Rady decyzyjnej naszego Stowarzyszenia.

Rodzinie Zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia.

Pamięć o Nim pozostanie na zawsze wśród nas.

                                                             

« POWRÓT