„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Smutna wiadomość..

13 listopada, 2019

Dotarła do nas smutna wiadomość. Nie żyje Justyna Urbaniak – Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn. Sprawowała również funkcję członka Komisji Rewizyjnej w naszym Stowarzyszeniu.
Pamięć o Niej pozostanie na zawsze wśród nas..

« POWRÓT