„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW ZWIĄZANE Z TWORZENIEM NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU…

W dniach 29-30 lipca oraz 3-4 sierpnia przeprowadziliśmy cykl 8 spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD dotyczących opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” na lata 2014-2020.

Spotkania odbywały się na terenie ośmiu gmin członkowskich: Koźminek, Opatówek, Godziesze, Żelazków, Blizanów, Ceków, Lisków oraz Stawiszyn. Kolejne takie spotkanie planowane jest w Gminie Mycielin w m-cu wrześniu. Uczestnikami spotkań byli m.in.: przedstawiciele gmin i ich jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne i mieszkańcy gmin zainteresowani tworzeniem LSR.

Podczas przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych poruszono przede wszystkim zagadnienia dotyczące analizy obszaru LGD: mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, dokonano przeglądu obecnej LSR oraz określono wstępne kierunki rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń planowanych w ramach PROW 2014-20.

Urozmaiceniem konsultacji były przeprowadzone w czterech gminach warsztaty tematyczne dla mieszkańców. Uczestnicy spotkań mieli okazję wziąć udział w prowadzonych pokazach m.in. z zakresu rękodzieła (tematyka decoupage) oraz warsztatach plastycznych. Powstały przepiękne prace, barwne torby ekologiczne i kreatywne dekoracje, tworzone od serca. Warsztaty plastyczne polegające na odbijaniu druków ludowych, zostały przygotowane i przeprowadzone przez Małgosię i Karola Matczaków z Izby Historyczno – Regionalnej. Natomiast warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego, które polegały na wykonywaniu wyrobów zdobionych techniką decoupage na drewnie poprowadziła Iwona Baranowska z Kalisza. Cennych wskazówek natomiast ze sztuki nalewkarstwa można było dowiedzieć się na warsztatach od Karola Matczaka, który z pasją opowiadał jak łączyć smaki i szukać inspiracji do tworzenia nalewek przy wykorzystaniu lokalnych produktów.

Spotkania konsultacyjne oraz warsztaty tematyczne współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020.

« POWRÓT