„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Spotkanie członków Związku Stowarzyszeń “Wielkopolska Sieć LGD”

30 listopada, 2023

W dniach 29-30 listopada br. w Hermanowie odbyło się spotkanie członków Związek Stowarzyszeń “Wielkopolska Sieć LGD” , w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich lokalnych grup działania z województwa Wielkopolskiego, a wśród nich przedstawiciele naszego Stowarzyszenie “LGD7-Kraina Nocy i Dni”. Spotkanie prowadziła Małgorzatę Blok, Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD.

W zebraniu udział wzięli także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor Departamentu PROW z UM Województwa Wielkopolskiego Izabela Mroczek, którzy przedstawili podsumowanie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 2023 r. Perspektywy na przyszłość.

Podczas spotkania zaprezentowano możliwości współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z lokalnymi
grupami działania, ofertę Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej oraz przeprowadzono szkolenie na temat – Archiwizacja w organizacjach pozarządowych.
« POWRÓT