„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Spotkanie Lokalnych Grup Działania – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027

05 marca, 2022

3 marca 2022 r. w siedzibie LGD7, reprezentanci lokalnych grup działania z terenu południowej wielkopolski spotkali się na subregionalnym spotkaniu roboczym, mającym na celu analizę zapisów projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+) w obszarach dedykowanych LGD. Przedmiotem dyskusji były cele programu, zakresy interwencji w ramach funduszy oraz wskaźniki w kontekście proponowanych kwot, przewidzianych do realizacji w ramach priorytetów 2.1.8 i 2.1.9 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność [RLKS] możliwych do wsparcia z funduszy EFRR i EFS+. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup działania:

* Stowarzyszenie „LGD7- Kraina Nocy i Dni” * Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski * Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” * Stowarzyszenie LGD „Długosz Królewski” * Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski * Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” * Stowarzyszenie LGD „Okno Południowej Wielkopolski” * Stowarzyszenie LGD „Gościnna Wielkopolska” Wypracowane podczas wspólnej dyskusji wnioski zostaną przedstawione na najbliższym spotkaniu członków Związku Stowarzyszeń „Wielkopolska Sieć LGD”.

« POWRÓT