„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

SPOTKANIE W LISKOWIE PODSUMOWUJĄCE DOŻYNKI WIELKOPOLSKIE

19 października, 2016

15 października 2016 r., w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie wzięliśmy udział w spotkaniu podsumowującym organizację XVIII Wojewódzko – Diecezjalnych Dożynek w Liskowie.

Dożynki to jedno z najważniejszych świąt polskiej wsi. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Grabowskiemu, Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Pani Marii Krawiec, Wójt Gminy Lisków oraz Panu Krzysztofowi Nosalowi, Staroście Kaliskiemu, za możliwość uczestniczenia w tym właśnie święcie oraz zorganizowania podczas Dożynek „VI Festiwalu Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni”.

« POWRÓT