„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Sprzymierzeńcy Szpitala w Wolicy

18 maja, 2020

Biorąc pod uwagę nowe, szczególne zadania jakie powierzone zostały w okresie pandemii Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy – staramy się wesprzeć tę placówkę służby zdrowia na miarę swoich możliwości.

Pomoc ta przybiera różne formy.

Lokalna Grupa Działania „LGD7 Krainy Nocy i Dni” przed paru dniami przekazała dla wsparcia budżetu Szpitala kwotę ośmiu tysięcy złotych.

W dniu 13 maja dzięki pracy strażaków – ochotników z OSP Godziesze Wielkie i Stara Kakawa na terenie przyszpitalnym zmontowany został specjalistyczny namiot magazynowy, ufundowany przez Gminę Godziesze Wielkie, pozwalający na przechowanie darów przekazywanych Szpitalowi dzięki ofiarności organizacji społecznych i osób prywatnych. Aktualnie nasi strażacy, we współdziałaniu z „LGD7 Kraina Nocy i Dni”, a w szczególności kolegą Jarosławem Budką, prowadzącym wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, przewożą (niezbędne w czasie leczenia i rekonwalescencji pacjentów Szpitala w Wolicy) wózki i chodziki.

Korzystając z nadarzającej się okazji pragnę serdecznie podziękować strażakom z terenu Gminy Godziesze Wielkie za wsparcie Szpitala poprzez wykonywanie niezbędnych tam robót oraz pomoc rzeczową w postaci zakupionych środków ochrony osobistej i produktów spożywczych.

Dziękuję bardzo za pomoc, dziękuję bardzo za przejawy wspólnej troski o chorujących oraz ofiarnie pracujący personel Szpitala w Wolicy.

 

Wójt Gminy

Józef Podłużny

 

 

« POWRÓT