„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Stowarzyszenie “LGD7 – Kraina Nocy i Dni” na targach Gmina 2009 w Poznaniu

W dniach od 24-27 listopada 2009 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się pierwsza edycja Targów dla Gmin, Miast i Regionów GMINA 2009.

Stowarzyszenie „LGD 7- Kraina Nocy i Dni” było uczestnikiem w tegorocznych targach w charakterze wystawcy. Targi były adresowane między innymi do samorządów terytorialnych, stowarzyszeń oraz organizacji odpowiedzialnych za kształtowanie i rozwój polskich regionów, miast i wsi. W ramach stoiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wszystkie Lokalne Grupy Działania z terenu Wielkopolski miały możliwość zaprezentowania się na targach oraz uczestniczenia, między innymi w konferencji pt. „Wieś Wielkopolska – Wieś Europejska”.

Na stoisku „ LGD 7 – Kraina Nocy i Dni” licznie odwiedzający mogli zapoznać się z pełną ofertą materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących Stowarzyszenia LGD 7, oraz uzyskać informacje o wszystkich Gminach należących do obszaru objętego działaniem LSR. Stowarzyszenie propagowało przede wszystkim walory siedmiu gmin: Blizanowa, Cekowa, Godzieszy Wielkich, Koźminka, Opatówka, Żelazkowa oraz Sieroszewic. Odwiedzający otrzymali prospekty, pocztówki oraz gadżety reklamowe poszczególnych gmin. Zaprezentowana została również wystawa lokalnych produktów żywnościowych wytwarzanych metodami tradycyjnymi, takich jak:

  • Domowe soki tłoczone ze świeżych owoców – TESSO Tłocznia Soków Owocowych Kokanin (gm. Żelazków)
  • Sok z kapusty oraz przetwory kwaszarni kapusty i ogórków firmy STAN Czajków(gm. Blizanów)
  • Maślanka Koźminecka – produkt piekarni GS Koźminek
  • Żur Pyszny Tradycyjny – produkt Piekarni Zagorzynek (Gmina Blizanów)
  • Produkty wędliniarskie Masarni Stasiak- Frątczak z Koźminka

Stowarzyszenie „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni” zaprezentowało także prezentację multimedialną o naszym regionie, poświęconą promocji agroturystyki, walorów przyrodniczych, kulturowych, inwestycyjnych i gospodarczych z terenu LGD.

Udział w targach był doskonałą formą do zaprezentowania na zewnątrz swojego potencjału społecznego, gospodarczego, rozwojowego jakim dysponują gminy z naszego terenu należące do LSR. Targi były także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z innymi regionami oraz zapoznania się z ciekawymi działaniami w innych regionach Polski.

Stowarzyszenie LGD 7 reprezentował podczas targów: Wiceprezes LGD7 Pan Jarosław Budka. Stoisko odwiedził również Wójt Gminy Opatówek Pan Sebastian Wardęcki.

« POWRÓT