„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

STOWARZYSZENIE “LGD7-KRAINA NOCY I DNI” NA TARGACH TOUR – SALON W POZNANIU

W dniach 19-20 października 2011 r. LGD7 wzięło udział w 22 Międzynarodowych Targach Turystycznych „TOUR-SALON” w Poznaniu. Targi są miejscem szerokiej prezentacji krajów, regionów, najnowszych ofert i atrakcji turystycznych. Jako LGD prezentowaliśmy nasz region wspólnie ze stoiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W tym roku mogliśmy zaprezentować się pod kątem produktu lokalnego i agroturystyki wiejskiej.

Targi są dla nas okazją do promowania turystyki wiejskiej, jako szansy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. To także możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami sektora turystycznego oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów.

Podczas trwania targów, na głównej scenie kultury miały możliwość występu lokalne zespoły artystyczne. Naszą Lokalną Grupę Działania na scenie prezentował Zespół Śpiewaczy „Cekowianki” z Cekowa.

« POWRÓT