„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Świąteczne spotkanie z tradycją

W piątek, 11 grudnia 2009 roku w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu „Świąteczne Spotkanie z Tradycją”. Spotkanie było poprzedzone konferencją na temat agroturystyki, dla właścicieli obiektów agroturystycznych oraz producentów żywności z terenu południowej Wielkopolski. Wykłady dotyczyły głównie rozwoju agroturystyki ze szczególnym uwzględnieniem tradycji, dziedzictwa kulinarnego, produkcji tradycyjnych wyrobów i potraw lokalnych a także pozyskiwania środków na rozwój własnej działalności.

Podczas „Świątecznego Spotkania” odbyła się prezentacja stołów z tradycyjnymi potrawami bożonarodzeniowymi, które przygotowały gminy z powiatu kaliskiego. Prezentowano też stoły z wyrobami producentów żywności z terenu ziemi kaliskiej.

“Stowarzyszenie LGD7 – Kraina Nocy i Dni “dysponowała również swoim stoiskiem, oferując zwiedzającym informacje w postaci materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Stowarzyszenia oraz wszystkich gmin jakie obejmuje swoim zasięgiem „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

« POWRÓT