„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

SZKOŁA LIDEREK ROZWOJU LOKALNEGO

W ramach Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego w miesiącu sierpniu oraz październiku 2012 roku uczestniczyliśmy w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uczestniczkami szkoleń było 20 kobiet, które aktywnie działają na terenie naszej lokalnej grupy działania. Cel jaki przyświecał utworzeniu Szkoły Liderek to między innymi podniesienie kompetencji społecznych oraz zdobycie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących zakładania i działania organizacji pozarządowych.

Spotkania odbyły się w dwóch dwudniowych, tematycznych modułach szkoleniowych. Wszystkie zajęcia odbywały się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie, w bardzo urokliwym miejscu, w murach XIX wiecznego zamku, otoczonego na zewnątrz przepięknym ogrodem.

Pierwszy cykl szkoleń dotyczył zasad współpracy i integracji w grupie, w szczególności sposoby i techniki wywierania pierwszego wrażenia, metody dostosowywania stylu rozmowy i prezentacji do rozmówcy. Podczas każdego z bloków zajęć odbywały się także spotkania z osobami, które odniosły sukces w działaniach organizacji pozarządowych. Niespodzianką podczas drugiego spotkania był przygotowany dla liderek koncert muzyczny jako przykład efektów działania organizacji pozarządowych. W klimatycznej scenerii sali zamku, przy nastrojowej muzyce utworów jazzowych i blasku świec wszystkie Panie mogły przeżyć chwilę refleksji, odpocząć od codziennych obowiązków i trosk.

Drugi moduł szkolenia, który odbył się w październiku poświęcony był zagadnieniom prawnym, a w szczególności zakładaniem i funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Po długim dniu szkoleniowym dotyczącym aspektów prawnych odbyło się wieczorne spotkanie z kosmetyczką, wizażystką i stylistką zarazem. Panie miały okazję wykonania prostego makijażu oraz doboru właściwej kolorystyki garderoby dla swojego typu urody. Po zakończeniu szkoleń każda z uczestniczek otrzymała certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenia w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie były doskonałą okazją do nawiązywania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, miejscem powstawania nowych pomysłów na wspólne działanie, ale też czasem dobrej wspólnej zabawy i integracji.

« POWRÓT