„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Szkolenia dla beneficjentów z zakresu tzw. “Małych projektów”

W dniach 12 i 17 grudnia 2009 roku w Cekowie oraz w Sieroszewicach odbyły się dodatkowe bezpłatne szkolenia dla beneficjentów z zakresu wypełniania wniosków na konkurs z działania 4.1/413 „Małe Projekty”. Szkolenia były kontynuacją spotkań informacyjnych, które miały miejsce tego roku, na terenie siedmiu gmin należących do obszaru LSR. Celem szkoleń było przekazanie przyszłym wnioskodawcom niezbędnej wiedzy do prawidłowego przygotowania wniosku.

Tematyka szkoleń obejmowała takie zagadnienia jak.:

  • ogólne informacje dotyczące realizowanych programów wsparcia w ramach podejścia Leader
  • zakres „małych projektów”,
  • beneficjenci „małych projektów”,
  • forma i wysokość pomocy,
  • warunki przyznania pomocy,
  • koszty podlegające refundacji w ramach realizacji „małych projektów”,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie.
« POWRÓT