„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ LGD7

26 września, 2016

We wrześniu br., LGD7 zorganizowało bezpłatne szkolenia dla mieszkańców (w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych) z obszaru działania dziewięciu Gmin członkowskich Stowarzyszenia. Spotkania dla mieszkańców zostały przeprowadzone przed planowanym, w ostatnim kwartale br. naborem wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tzw. dużej infrastruktury, rozwijania działalności gospodarczej i podejmowania działalności gospodarczej.

W ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, szkolenia odbyły się 6 września br., w Sali GOK w Opatówku, 7 września w UG w Cekowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku. Natomiast 9 września br., w Sali “OSP Malaga”, w Koźminku odbyło się szkolenie w ramach tzw. dużej infrastruktury, tj.: zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Celem powyższych szkoleń było przekazanie przyszłym wnioskodawcom niezbędnej wiedzy do prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości pozyskania środków w ramach realizacji PROW na lata 2014- 2020.

« POWRÓT