„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Szkolenie dla członków Rady i pracowników biura LGD7

10 października, 2017

3 i 4 października br., odbyło się szkolenie wyjazdowe do Łodzi dla członków Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia LGD7. Tematyka szkolenia obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu głównych założeń PROW 2014 – 2020; cele, wskaźniki, przedsięwzięcia LSR, kryteria wyboru oraz procedury oceny i wyboru operacji.

 

« POWRÓT