„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD7

21 października, 2016

Uprzejmie informujemy, iż 25 października 2016 roku (wtorek) w godz. 16.00 – 20.00, w Restauracji Malaga (Koźminek, ul. Konopnickiej 2) odbędzie się kolejne szkolenie poświęcone tematyce Wdrażania LSR (m.in. Założenia PROW 2014-2020, legislacja krajowa i UE, cele, wskaźniki i przedsięwzięcia LSR oraz kryteria wyboru, procedury oceny i wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020). Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24.10.2016 r., do godz. 11.00.

« POWRÓT